آقای امیر فدایی

رتبه 10 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

خانم مریم دادخواه

رتبه 41 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

آقای مسعود اکبری

رتبه 54 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

آقای حامد کلانتری

رتبه 31 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

آقای محمد نیلی

رتبه 26 کنکور ارشد علوم کامپیوتر

آقای محمد جواد رستگاری

رتبه 9 کنکور ارشد مهندسی آی‌تی

خانم الناز علیپور

رتبه 27 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

آقای عرفان زمانی

رتبه 34 کنکور ارشد مهندسی آی‌تی

خانم مریم رضایی

رتبه 76 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر