20%تخفیف
23%تخفیف
دوره آفلاین آموزش مدار منطقی استاد یوسفی ویژه کنکور کامپیوتر
2,755
640,000 495,000 تومان
23%تخفیف
دوره آفلاین نکته و تست مدار منطقی استاد یوسفی - ویژه کنکور کامپیوتر
22%تخفیف
دوره نکته و تست ریاضی گسسته استاد یوسفی - ویژه کنکور کامپیوتر
2,673
638,000 495,000 تومان
23%تخفیف
دوره آموزشی ریاضی گسسته مجموعه استاد یوسفی
2,164
650,000 499,000 تومان
23%تخفیف
آموزش نکته و تست معماری کامپیوتر استاد یوسفی
23%تخفیف
آموزش معماری کامپیوتر استاد یوسفی ویژه کنکور کامپیوتر